Legplan+aflevering

Legplan

Overleg tussen de leverancier en opdrachtgever aangaande het legplan. Hierin wordt o.a. de werkwijze, bouwtempo, leveringschema, benodigde hoeveelheden legvolgorde en route vastgelegd.

 

Aan de hand van het legplan dient u zelf een planning te maken van een kraan met bijbehorend hijsgereedschap.

Losplaats

De losplaats van de vrachtwagen, hierbij dient u rekening te houden met het bereik van de kraan. Om stagnering in het lossen van de breedplaatvloeren te voorkomen moet de aan- en afvoerroute vrij toegankelijk te zijn.

Voorkomen beschadigingen

Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de breedplaatvloeren.

Aflevering

De aanvoer van de breedplaatvloeren geschiedt bij voorkeur van volle vrachten voor het werk op de verharde weg. De vloerplaten worden in het algemeen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het werk gemonteerd. Er is geen tussenopslag noodzakelijk.

 

Indien de breedplaatvloeren in tussenopslag worden genomen (geen rechtstreekse montage) dienen de volgende aanwijzingen in acht te worden genomen:

 

  • In verband met de beladingvolgorde dient dit bij afroep te zijn gemeld.

 

  • De ondergrond dient voldoende  vlak- en draagkrachtig te zijn, waarbij verzakking moet worden vermeden.

 

  • De breedplaatvloeren dienen vrij van de grond te worden opgeslagen.

 

  • De stapelblokken dienen recht boven elkaar te worden geplaatst, op maximaal 1/5 van de plaatlengte. 

 

Zie tevens de verwerkingsvoorschriften van de betreffende leverancier.

 

 

   Clipboardlegplan

 

Afdrukken
ZOEKEN