Hijsen

Hijsgereedschap

Het hijsmateriaal wordt niet door de breedplaatleveranciers beschikbaar gesteld. Niet alleen de keuze van het juiste hijsgereedschap maar ook de inspectie is van groot belang voor de veiligheid van de mensen.

Kraan

Aan de hand van het legplan kunt u een kraan reserveren, belangrijke onderdelen voor het bestellen van het type kraan zijn: routing, bereikbaarheid van de kraan (mobiel of vast), maximaal hijsgewicht, hijsgereedschap, zijn er extra hulpmiddelen nodig, type stroppen etc.

Aanpikken en de verantwoordelijkheid

Het lossen geschiedt door en onder volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanpikken en monteren van de breedplaatvloeren en zich moet laten informeren over de hijsinstructies bij zijn leverancier.

Bepaling aantal hijspunten

Het is van groot belang dat de door de toeleveranciers meegeleverde hijsinstructies door de hijsbegeleiders en machinist worden gelezen en nauwgezet worden opgevolgd.

 

Voor de bepaling van het aantal hijspunten verzoeken wij u om contact op te nemen met u eigen leverancier. Het aantal hijspunten wordt aangegeven in de verwerkingsvoorschriften of de betreffende tekening van de leverancier. Voor vragen vragen wij u contact op te nemen met uw leverancier. U kunt ook de aanpik tabel raadplegen deze is terug te vinden bij het onderdeel hijsinstructie.

Ten strengste verboden

Het is ten strengste verboden om de breedplaatvloer als transportmiddel te gebruiken om materiaal zoals wapeningsstaal op de verdiepingsvloeren te krijgen.

 

Het is ten strengste verboden voor de aanpikker, na het aanpikken van de breedplaatvloer, op de vrachtwagen te blijven staan.

 

Het is ten strengste verboden om tijdens het hijsen zich onder de breedplaatvloer te begeven. Hijs niet over personen of ruimten waar personen zich in kunnen bevinden (o.a. bouw- of schaftkeet).

 

Als de bewegingen van de breedplaatvloer niet meer goed te zien zijn, mag men de nodige bewegingen van de breedplaatvloer en/of de kraan alleen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke seinen. Volg alleen de seinen op van de daarvoor aangestelde personen.

 

Laat de breedplaatvloer nooit langer in de kraan hangen dan strikt noodzakelijk is.

 

 

     Clipboardhijsen

Afdrukken
ZOEKEN