Richtlijnen hijsinstructie breedplaatvloeren

Veiligheid wordt steeds belangrijker op de bouwplaats. Daarom hebben wij als brancheorganisatie de richtlijnen voor veilig heisen voor u op een rijtje gezet.

Het betreft een vertaling van de huidige hijsinstructies naar een digitale weergave met veel beeldmateriaal.       

Doelstelling richtlijnen

 

Doelstelling van de richtlijnen is het bevorderen van de veiligheid bij het aanpikken en het leggen van de breedplaatvloeren en het voorkomen van ongevallen. De aannemer blijft eindverantwoordelijk en dient op de hoogte te zijn van de juiste hijsinstructies, de informatieboekjes van de hijsinstructies zijn op te vragen bij de leveranciers van de breedplaatvloeren. De hijsinstructies dienen door de aannemer zelf te worden verstrekt aan de mensen die de breedplaatvloeren aanpikken en monteren.

lees meer

Legplan+aflevering

Overleg tussen de leverancier en opdrachtgever aangaande het legplan. Hierin wordt o.a. de werkwijze, bouwtempo, leveringschema, benodigde hoeveelheden legvolgorde en route vastgelegd.

 

Aan de hand van het legplan dient u zelf een planning te maken van een kraan met bijbehorend hijsgereedschap.

lees meer

Hijsen

Het hijsmateriaal wordt niet door de breedplaatleveranciers beschikbaar gesteld. Niet alleen de keuze van het juiste hijsgereedschap maar ook de inspectie is van groot belang voor de veiligheid van de mensen.
lees meer

Hijsinstructie

Op de bouwplaats of op de kraan dienst het volgende hijsgereedschap beschikbaar te zijn. 

lees meer
Afdrukken
ZOEKEN