Normen en voorschriften

Normen en voorschriften *


Onderstaand een overzicht van de normen en voorschriften. Voor een compleet overzicht van alle normen en voorschriften verwijs ik u naar de informatiebronnen die onder de tabel is terug te vinden.


Norm en Voorschriften

Omschrijving

CUR-Aanbeveling 100

Schoonbeton.

NEN 1068

Thermisch isolatie van gebouwen

NEN 1775

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren.

NEN 2686

Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden.

NEN 2743

Kwaliteit en uitvoering monolitisch afgewerkte betonvloeren en verhardingen.

NEN 2747

Vlakheid van vloeroppervlakken.

NEN 2778

Vochtwering in gebouwen. Meetmethoden.

NEN 2881

Maattoleranties voor de bouw

NEN 2886

Maximaal toelaatbare maatafwijking voor gebouwen.

NEN 2887

Maximaal toelaatbare maatafwijking voor het uitzetten op de bouwplaats.

NEN 2888

Maximaal maatafwijking voor het stellen van draagconstructies van gebouwen.

NEN 2889

Betonelementen maximaal toelaatbare maatafwijkingen.

NEN 3550

Cement volgens NEN-EN 197 met aanvullende speciale eigenschappen. Definities en eisen.

NEN 5970 

Bepaling druksterkte-ontwikkeling van jong beton op basis van gewogen rijpheid

NEN 5988 

Verhardingsproef 

NEN 5989 

Verhardingsproef met temperatuurregeling

NEN 6008 + A1 

Betonstaal

NEN-EN 1992-1-1

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-2Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 13670

Het vervaardigen van betonconstructies

NEN 8670 (in voorbereiding)Nederlandse aanvulling van NEN-EN 13670

NEN 8005 

Nederlandse aanvulling van NEN-EN-206

NEN 8670
Het vervaardigen van betonconstructies

NEN-EN 197 + A1

Cement

NEN-EN 934-2 + A1

Hulpstoffen voor beton

NEN-EN-206

Voorschriften Betonmortel

NVN 6725

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd

constructief beton.

NEN-EN 13670:2009Het vervaardigen van betonconstructies
NEN-EN 13747Vooraf vervaardigde betonproducten - Breedplaatvloeren* Voor de meest recente uitgave van de genoemde normen, zie www.nen.nl


Informatiebronnen


CUR Bouw & Infra

Postbus 420
2800 AK GOUDA

Groningenweg 10
2803 PV Gouda
tel: 0182-540620 / 0182-540630
fax: 0182-540621
e-mail: secretariaat@curbouweninfra.nlCUR-Aanbevelingen Uitgave 12 September 2008

Nederlands Normalisatie Instituut
Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
2623 AX Delft
Telefoon (015) 2 690 390
Fax (015) 2 690 190
e-mail: info@nen.nl

NEN Normengids:  meer dan 80.000 normen

Afdrukken
ZOEKEN