Digitale gegevensverstrekking

Hoe om te gaan met digitale gegevensverstrekking?

Indien er voor de offerte fase geen witdrukken worden verstrekt en er alleen digitale gegevens beschikbaar zijn dan zijn de onderstaande voorwaardes van kracht:

 

Offerte fase:

Aanlevering via CD , mail of download; voorwaardes voor het zelf uitprinten tbv offerte.

 

- Downloaden alleen kosteloos en zonder reclameboodschappen.

- Duidelijke inhoudsopgave/tekeningenlijst. (incl. lijst met bijbehorende zip/rar  

  bestanden)

- Aanleveren als pdf-file.

- Tekeningen dienen op schaal en als grootformaat ingescand te zijn.

- Alleen de uitgeprinte stukken worden gebruikt voor de offerte.

  (In de offerte duidelijk de geprinte stukken aangeven. Ook vermelden dat  

  overige stukken NIET als contractstuk gelden.)

 

"basisstukken"                 - Constructieve tekeningen van de hoofdconstructeur.

                                        Incl. details.

                                      - Statische berekening

                                                            - veiligheidsklasse

                                                            - brandwerendheid

                                                            - milieuklasses

                                                            - gelijkmatig verdeelde belastingen

                                                            - opgave lijn- en puntlasten

                                                            - overige bijzonderheden aangaande

                                                              de vloer (bv stabiliteitseisen)

                                     - Bouwkundige tekeningen

                                     - Situatietekening

                                     - Bestek Hoofdstuk 21 en 23. (overige hoofdstukken

                                       indien hier informatie tbv breedplaat in staat)

 

Werkfase:

Aanlevering via CD , mail of download; voorwaardes voor het zelf uitprinten als basis voor het uitwerken van de opdracht.

 

- Downloaden alleen kosteloos en zonder reclameboodschappen.

- Duidelijke inhoudsopgave/tekeningenlijst. (incl. lijst met bijbehorende zip/rar

  bestanden)

- Aanleveren als pdf-file en als Acad-file. (meest recente en definitieve stukken)

  (= aanvang tekentraject)

- Indien de opdrachtgever alleen digitale gegevens verstrekt worden ook door

  de leverancier alleen digitale gegevens aangeleverd.

 

"basisstukken"            - Constructieve tekeningen van de hoofdconstructeur.

                                   Incl. details.

                                 - Bouwkundige tekeningen.

 

Vorm Controleronde versturen:

- Alle tekeningen als pdf-file.

- Tekening tbv sparingsopgave als Acad-file.

 

Vorm Controleronde ontvangen:

- Alle tekeningen met opmerkingen als pdf-file.

- Tekening tbv sparingsopgave als Acad-file. Opgaves in aparte laag.

- Bij opgaves via diverse installateur dient dit gecoördineerd te worden door de

  opdrachtgever. Sparingen dienen op elkaar afgestemd te zijn.

 

Wapening Controleronde versturen:

- Alle tekeningen en berekening als pdf-file.

- Tekening tbv sparingscontrole als Acad-file.

 

Wapening Controleronde ontvangen:

- Alle tekeningen en berekening met opmerkingen als pdf-file.

- Tekening tbv sparingscontrole als Acad-file. Controles in aparte laag.

 

Definitieve stukken versturen:

- Alle tekeningen en berekening als pdf-file.

- Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever (derhalve niet standaard)

  werktekeningen als Acad-file.

(eventueel zonder tekeninghoofd, om misbruik te voorkomen).

Afdrukken
ZOEKEN