De Breedplaatvloer

Traditioneel gewapende breedplaatvloer

Bij de traditioneel gewapende breedplaatvloer wordt de onderwapening opgenomen in de plaat. De doorgaande tralieliggers in de plaat hebben meerder functies. Zo geven ze de plaat stijfheid tijdens de ontkisting en het transport en bij het aanbrengen van de betonspecie in het werk. Daarnaast dienen ze als afstandhouder voor de bovenwapening en zorgen ze voor de verbinding tussen de platen en het gestorte beton.

Voorgespannen breedplaatvloeren

Met voorgespannen breedplaatvloeren is het onder andere mogelijk om slankere constructies te ontwerpen, grotere onderstempelingsafstanden te bewerkstelligen en geringere doorbuigingen te realiseren. Hiertoe wordt de traditionele wapening in de breedplaatvloer vervangen door voorgespannen strengen of draden.

Breedplaatvloeren met lichtgewicht elementen

Om het gewicht van de totale systeemvloer te reduceren, kunnen in de productiefase of in het werk lichtgewicht elementen worden geplaatst tussen de tralieliggers.

Bijzondere toepassingen

Strokenvloeren, puntvormig ondersteunde vloeren met en zonder kolomkoppen kunnen ook uitgevoerd worden als breedplaatvloer. Voor het berekenen van strokenvloeren is op initiatief van de fabrikanten van breedplaatvloeren de CUR-aanbeveling 99: strokenvloeren uitgebracht.

Afdrukken
ZOEKEN