Categorie 4A

Taken en Verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen


Inhoudsopgave van het document :
1) Systeemvloeren in categorie 4A*)
2) Onderstaande onderwerpen behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de certificaathouder
3) Taken en verantwoordelijkheden afnemer (veelal de aannemer)
4) Taken en verantwoordelijkheid (hoofd) constructeur (c.q. opdrachtgever)

Afdrukken
ZOEKEN