Bouwfysische eigenschappen

Brandwerendheid

De brandwerendheid staat in verhouding met de totale dikte van de vloer en de betondekking op de hoofdwapening. De brandwerenheid van breedplaatvloeren wordt bepaald aan de hand van de geldende normen (NEN 6071).

Duurzaamheid

Breedplaatvloeren worden in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden vervaardigd met KOMO/BV gecertificeerde betonmortels. Dit proces wordt door de KIWA nauwlettend gevolgd aan de hand van de geldende Criteria 73.

Geluidisolatie

Het grote soortelijk gewicht van de breedplaatvloer biedt een zeer goed antwoord op de steeds vaker voorkomende vraag naar betere lucht en contact geluidisolatie tussen verdiepingen volgens de geldende normen van het Bouwbesluit. Raadpleeg het KOMO-attest met productcertificaat.
Afdrukken
ZOEKEN