Algemeen

De breedplaatvloer is een geprefabriceerde en gecertificeerde slanke betonnen plaat, voorzien van onderwapening en bedoeld als onderste deel van de uiteindelijke vrijdragende systeemvloer in zowel eenvoudige als complexe constructies. De breedplaatvloer is in die zin een halffabrikaat en wordt in het werk op dikte gebracht met gestort beton nadat de gewenste leidingen zijn aangebracht. Het breedplaatvloersysteem is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke wensen en eisen van het gebouw. Daarbij kunnen ook bogen, hoeken, uitsparingen, raveelconstructies en overkragingen in het ontwerp worden meegenomen.

Persbericht: Veiligheid breedplaatvloeren

AB-FAB adviseert: "ontwerp breedplaatvloeren volgens de geldende normen".

Naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage op de luchthaven Eindhoven heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan marktpartijen (bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers van breedplaten) gevraagd om te zorgen dat veiligheidsrisico’s bij bestaande gebouwen kunnen worden uitgesloten.

Alle gemeenten hebben een informatiedocument ontvangen van BZK. Dit document bevat een bruikbaar stroomschema om te kijken of een bestaand bouwwerk een risico kent.

Indien een risico-analyse van een project noodzakelijk is, begint deze met een toets door de (hoofd-) constructeur van de berekeningen aan de normen en uitgangspunten, aldus AB-FAB.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Vrijheid in afmeting en vorm

Het productieproces van de breedplaatvloer is niet gebonden aan vaste of rechte vormen zodat ook trapeziumvormen, cirkels en ovalen tot de mogelijkheden behoren. Om leidingdoorvoer achteraf te vereenvoudigen, kunnen de sparingen in de elementen van cellenbeton worden voorzien. Hierdoor zijn breedplaatvloeren universeel inzetbaar en flexibel.

Besparing op bekisting en bewapening

Omdat de onderplaat van de breedplaatvloer tevens de bekisting vormt (bekistingsplaatvloer), wordt tijd en geld bespaard. De montage kan snel worden uitgevoerd doordat grote oppervlakken met één handeling worden afgedekt. Bovendien hoeft er minder wapening op de bouwplaats te worden aangebracht. Het eindresultaat is een massieve, monoliete vloer met hoge brandwerendheid en zeer goede geluidswerende eigenschappen.

Update voor categorie 4A

Nieuw geplaatst is het document "Breedplaat in detail volgens Criteria 73 van de KIWA certificering" voorzien van tekst en details, klik hier voor het document.

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren vernieuwd.

Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag kunnen onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en riolering worden ingestort. De hoeveelheid leidingen, die in vloeren behoort te worden opgenomen, neemt steeds meer toe. De grens van mogelijkheden wordt daarmee langzamerhand bereikt. Om hieraan richting te geven wordt in dit informatieblad toegelicht hoe je de dikte van het leidingenpakket bepaalt en hoe je daarmee vervolgens de vloerdikte bepaalt.


Uneto-VNI en AB-FAB hebben een informatieblad gemaakt waarin een overzicht van richtlijnen wordt gegeven voor het optimaal opnemen van leidingen in breedplaatvloeren. Dit informatieblad is gepresenteerd op de sanitair techniek dag van UNETO-VNI op 20 september 2017 in Driebergen.


Het informatieblad is te vinden op de pagina downloads.


Voor meer informatie:

Taco van den Broek, taco.van.den.broek@bfbn.nl of tel. 0348 484 484.

Afdrukken
ZOEKEN